زیر تیغ سانسور- ستاره هایی که در غروب غربت خاموش شدند
در این برنامه مهدی آقازمانی و بیژن خلیلی یادی از ستارگان رادیو و تلویزیون که به غربت کوچ کردند و به فعالیت خودشان ادامه دادند می کنند.
کارشناس برنامه: بیژن خلیلی

زیر تیغ سانسور- ستاره هایی که در غروب غربت خاموش شدند from ofoghiran2 on Vimeo.

Comments are closed.