سپید و سیاه – ۱۵ شهریور ۱۳۹۵
• نوجوانان ورزشکار، از تخریب ورزشگاه شان جلوگیری کردند
• آفرینش هنری بجای آب بر بستر رودخانه
• وزیر ارشاد: ما حذف میکنیم اما گاهی از دستمان در می رود
• کارزار با هم برای آزادی- آرش صادقی را آزاد کنید
• معاون شهردار: هفتهای یک نشست زمین در تهران اتفاق خواهد افتاد
• پراید جان می ستاند سامسونگ گالکسی را تعویض میکند

سپید و سیاه – ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.