زمان انتخاب-جنایت علیه بشریت و نحوه مقابله با آن
کارشناس : منشه امیر
در این برنامه مهدی آقازمانی به بررسی جنایت علیه بشریت و نحوه مقابله با آن می پردازد.

زمان انتخاب-جنایت علیه بشریت و نحوه مقابله با آن from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.