• 1395 تفت، 1311 تهران
• وزیر اطلاعات و سخنانی لبالب از لب
• گشت ارشاد و پلیس فرانسه، هر گردی گردو نیست
• جلوه ای دیگر از ظاهرسازی و عوام فریبی
• پارکهای تهران برج می شوند

سپید و سیاه – هشتم شهریور ۱۳۹۵ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.