زیر تیغ سانسور- سانسور شرکای قدرت در حکومت ایران
در این برنامه مهدی آقازمانی به بررسی سانسور افراد داخل حکومت توسط خود رژیم جمهوری اسلامی می پردازد.
کارشناس برنامه: بیژن خلیلی

زیر تیغ سانسور- سانسور شرکای قدرت در حکومت ایران from ofoghiran2 on Vimeo.

Comments are closed.