• لذت رهایی پس از خروج داعش
• باران کوثری: عدم توجه به اهل فرهنگ مرا میترساند
• در شهر «اولین ها» آغاز کاری بزرگ
• تنهایی و روزهای سخت آرش صادقی
• مردم روانسر پای چوبه دار حاضر نشدند
• اخراج از مشهد، عدم برپایی کنسرت، هزینه شاد بودن در خراسان
• بخش پایانی مستند گزارشی درباره محرومیت های جامعه بهاییان ایرانی

سپید و سیاه – دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.