در این برنامه سوزی یاشار به بررسی وضعیت کودکان بدون اوراق هویت در منطقه سیستان و بلوچستان و فروغلطیدن خانواده ها به زیر خط قفر در جمهوری اسلامی می پردازد.
مهمان برنامه: دکتر بهیه جیلانی ، دکترجامعه شناس از دانشگاه نیس فرانسه

آوای مردم- شرایط بد زندگی در سیستان و بلوچستان و فقر در منطقه from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.