سپید و سیاه- یازدهم مرداد ۱۳۹۵
• معمم ایرانی: یک میلیون آمریکایی ما را فریاد زدند
• خوزستان نزدیک به خط پایان
• حرکت جمعی در پاکسازی سکوها
• لحظاتی بدون درد، بدون غم: سالمندان گیلانی از ته دل خندیدند
• باد نمی وزد، استاد همین جا خواهد ماند
• بی آبی مفرط در روستای «چشمه شور» قم
• درد و رنج بی پایان هم وطنان بهایی

سپید و سیاه- یازدهم مرداد ۱۳۹۵ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.