سپید و سیاه- ۰۷ مرداد ۱۳۹۵
· اگر سگ شما گلوله خورد ما مقصر نیستیم
· از یکسو تشنگی جان می ستاند از سوی دگر رود خروشان
· قهرمان آسیاست اما پول تهیه بلیت ندارد
· بازداشت،جرم: شادی و خنده
· وزیر نیرو: کمبود آب بقای تمدن ایران را تهدید میکند
نابودی تجهیزات و دیش های دریافت تصاویر ماهواره

سپید و سیاه- ۰۷ مرداد ۱۳۹۵ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.