• تعریفی جدید از آزادی عقیده و مذهب
• با تغییر دین اینک حق حیات هم ندارد
• استانی پر بارش اما محروم و تشنه
• جان باختن یک کولبر در اثر شلیک مستقیم نیروی انتظامی
• جوانان کردستان و نجات جان راسوی تشنه
• کاهش سن اعتیاد به سه سالگی در سیستان و بلوچستان

سپید و سیاه – چهار مرداد ۱۳۹۵ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.