مهمانان: آقایان حسن داعی و نیک آهنگ کوثر

موضوع: از تنش بین ایران و عربستان و تا نامزدی رسمی ترامپ در آمریکا

در هفته ای که گذشت بار دیگر تنش لفظی بین ایران و عربستان بالا گرفت. حملات لفظی مقامات نظامی در ایران از یک سو و سخنان ویز خارجه عربستان در سوی دیگر. در آمریکا نیز دونالد ترامپ به یک قدمی کاخ سفید رسیده است. با این وعده که توافق هیته اب با ایران را پاره خواهد کرد. در این برنامه ابعاد این موضوعات در کنار هم به بحث گذاشته شده است

زمان انتخاب – از تنش بین ایران و عربستان و تا نامزدی رسمی ترامپ در آمریکا from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.