حادثه ترورستی اخیر در نیس فرانسه باردیگر جهان را در بهت فرو برده است. اما این حادثه ایا رابطه ای به سیاست‌ها و تعاملات جاری در خاورمیانه دارد؟ آیا آزادی تروریست هایی مانند کاظم دارابی یا علی وکیلی راد به تروریست ها این جسارت را می دهد که حوادثی از این دست بیافرینند؟ چرا و چگونه کمک های مالی جمهوری اسلامی به حزب الله و دیگر گروه های تروریستی به افزایش خشونت و ترور و حتی توسعه گروه هایی مانند داعش می انجامد؟

زمان انتخاب: حملات تروریستی اخیر، و نقش جمهوری اسلامی from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.