زیر تیغ سانسور- مطبوعات برون مرزی و مبارزه با سانسور
در این برنامه بیژن خلیلی و مهدی آقازمانی مروری بر مطبوعات منتشر شده در خارج از کشور دارند.
کارشناس برنامه: بیژن خلیلی

زیر تیغ سانسور- مطبوعات برون مرزی و مبارزه با سانسور from ofoghiran2 on Vimeo.

Comments are closed.