آبانگان ۵۴
سام خسروی‌فرد با ایرج مصداقی در باره خشک‌سالی، بحران آب و مسوولیت دولت گفتگو کرده است. کامبیز غفوری از تازه‌های این هفته می‌گوید.

آبانگان ۵۴ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.