کارشناس برنامه : دکتر سیامک شجاعی – اقتصاددان – نیویورک
در این برنامه مهدی آقازمانی با دکتر سیامک شجاعی در مورد حقوق‌های نجومی و عدالت اجتماعی به بحث نشسته است.

زمان انتخاب – حقوق‌های نجومی و عدالت اجتماعی from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.