آوای مردم – ۱۸ تیر
میهمان برنامه: دکتر بهیه جیلانی، دکترای جامعه شناسی از دانشگاه نیس فرانسه

آوای مردم – ۱۸ تیر from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.