سپید و سیاه – پنج‌شنبه، ۱۰ تیر ۱۳۹۵
• همبستگی فعالین اجتماعی به جهت آزادی جعفر عظیم زاده
• خرس در قفس جغد، گوسفند در قفس آهو، باغ وحشت شیراز
• سوگواره سبزینگی بر تنه بریده درختان
• مرگ دلخراش دو کولبر کرد
• در ایران: حضور در تلگرام و اینستاگرام نیاز به مجوز خواهد داشت
• کودکان کار و فقر و فلاکت زیر گوش تهران
• تلاش برای آزادی مجید حسینی نژاد از بند
• سختی اعتصاب غذا سهل تر از دوری فرزندان

سپید و سیاه – پنج‌شنبه، ۱۰ تیر ۱۳۹۵ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.