آبانگان۵۱- مروری بر گفته های کارشناسان
در این برنامه، گفته‌های کارشناسان و نیز خبرها و مسائل طرح شده در ۹ ماه گذشته را مرور کرده‌ایم.

آبانگان۵۱ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.