زیر تیغ سانسور- مواضع مشترک و متضاد ترامپ و کلینتون

در این برنامه مهدی آقازمانی و بیژن خلیلی در مورد مواضع مشترک و متضاد دو کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا، کلینتون و ترامپ ، به گفتگو نشسته اند.
کارشناس برنامه: بیژن خلیلی

زیر تیغ سانسور- مواضع مشترک و متضاد ترامپ و کلینتون from ofoghiran2 on Vimeo.

Comments are closed.