• جنینم برای تو، مرا بساز
• ره به گمراهیست، شلیک پدر به مغز دختر
• فریاد حق طلبی بانوی ایرانی در خیابانهای تهران
• فروغ شمع های کوچک در دل سیاهی مطلق
• بجای «یاس» تماشاگران «ترانه» را خواندند
• نگهداری حیوان خانگی ممنوع، حتی در منزل شخصی

سپید و سیاه / دوشنبه ۷ تیر ۱۳۹۵ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.