در این برنامه سوزی یاشار در مورد چگونگی گذار از استبداد به دموکراسی با مهمانان برنامه به بحث نشسته است.
مهمانان برنامه: بهرام بهرامیان، استاد دانشگاه مریلند در آمریکا
دکتر احمد تاج الدینی، تحلیل گر مسایل سیاسی

آوای مردم – گذر از استبداد به دموکراسی from ofoghiran2 on Vimeo.

Comments are closed.