سپید و سیاه – دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵

محمود طالقانی: حجاب اجباری یک قانون «من درآوردی» است
محرومیت از تحصیل نه بخاطر ستاره، بخاطر رقص
کامکارها: بدون بانوان گروه کنسرتی نخواهیم داشت
انبوه سازی آقایان مدیر این بار در تورنتو: محمود رضا خاوری
آقای بازجو دلم برایت می سوزد

سپید و سیاه – دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.