میهمانان برنامه: ویکتوریا آزاد، فعال حقوق زنان و کنشگر سیاسی
دکتر بهیه جیلانی، دکترای جامعه شناسی از دانشگاه نیس فرانسه

آوای مردم- فریبی دیگر از دولت تدبیر و امید from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.