زیر تیغ سانسور- از کاریکاتور هولوکاست در تهران تا خوشنویسی ایرانی در اورشلیم
نگاهی به ابعاد هولوکاست و دلایل نفی آن در جمهوری اسلامی موضوع این برنامه است.
کارشناس برنامه: بیژن خلیلی

زیر تیغ سانسور- از کاریکاتور هولوکاست در تهران تا خوشنویسی ایرانی در اورشلیم from ofoghiran2 on Vimeo.

Comments are closed.