• ندای دختران ایران، تجاوز بس است- گفتگو با «آیدا قجر» روزنامه نگار
• در نبود دانشجویان دختر، فینال بسکتبال پسران ناتمام رها شد
• مغزشویی مزمن، پنهان و آشکار در کتابهای درسی
• همراهی و همدلی ایرانیان، فروشگاهی با یکصد معتمد

سپید و سیاه- ۳ خرداد ۱۳۹۵ from Ofogh Iran on Vimeo.

Comments are closed.