• ایرانیان میتوانند شاد باشند، فارغ از سن و سال، زمان و مکان
• محرومیت، دختران عاشق فوتبال، اینستاگرام، نقطه صفر مرزی
• اخراج از یونان و ترکیه و بازگشت به ایران، جان پناهنده ای را گرفت
• محمد رضا عالی پیام (هالو)، حرص نخور همیشه همینطور بوده
• افشای خبر شش اعدام مخفیانه در سال 93
• تکاوران زبده نیروی دریایی، مردان فراموش شده در نبرد خرمشهر
• حجاب آپارتاید جنسی و بی حجابی ضد حقوق بشر است. قرائتی و علم الهدی گفتند

سپید و سیاه – دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ from Ofogh Iran on Vimeo.

Comments are closed.