• آتنا فرقدانی پس از آزادی: هنرمندان مسئولیت اجتماعی شان را در نظر داشته باشند
• کارگر بازنشسته سراوانی، شهرداری حق یک عمر کارگری ام را نمی دهد
• اعتراض صنفی مرغداران مقابل نهاد ریاست جمهوری
• فشار مضاعف بر شهروندان بهایی، پلمب محل کسب و کار
• شرایط سخت صنفی و معیشتی آموزگاران
• اعظم قبلا بارها به دادگستری و بهزیستی برای حل مشکل خود مراجعه کرده بود.
• نان گرانتر میشود اما کیفیت نان پایین تر می آید

سپید و سیاه – پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ from Ofogh Iran on Vimeo.

Comments are closed.