• گفتگو با سعید قاسمی نژاد پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی ها
• دستمزد زنان کارگر یک سوم مردان است
• مرگ حدود هزار و پانصد کارگر در حوادث کارگاهی
• هفت سال حبس بدون مرخصی، رسول بداقی آزاد شد

سپید و سیاه – ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ from Ofogh Iran on Vimeo.

Comments are closed.