هم میهنان وقتی به خواستهای روز مره ومدنی مردم پاسخ داده نشود موضوع سیاسی میشود و فکر سیاسی نیاز و لازم دارد اما بین خواست حقوق صنفی و مدنی با خواست سیاسی فرق بسیار است
میهمانان
دکتر بهرام آبار دبیر سکولاردمکرات ایران
احمد تاج الدینی حقوقدان و تحلیلگر مسايل سیاسی

آوای مردم-آیا تعارضی بین حقوق صنفی و مدنی با خواست سیاسی وجود دارد ؟ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.