• جشن و شادی بهاری ایرانیان در مونترال
• از ترس گناه ز «کنج خلوت» بگریز، نی از مقابل «دوربین خبرنگاران»
• «طالب معلم» بجای «سپاهی دانش»، رسید زمانی که طلاب شوند آموزگار
• در برهوت مدیریت، اهالی مشگین شهر قلعه ساسانی را مرمت میکنند
• وعده روحانی اجرایی شد، هیچ بی نام و نشانی سوالی نمیپرسد
• ایجاد نفاق ما بین مردم افغانستان و ایران، منفعت با کیست؟

سپید و سیاه – پنجشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ from Ofogh Iran on Vimeo.

Comments are closed.