• اصلاح طلبان به دنبال اصلاح مملکت هستند یا حفظ موقعیت فعلی؟
• باز هم تبلیغ حجاب و البته قیمت گذاری و مقایسه زنان با اشیاء
• استفاده همسایگان ایران از تمام ظرفیتها برای جذب توریست
• اعتراضی متفاوت، رقصان و با هم، سرزمین بختیاری تشنه است
• شهرداری، عامل نابودی فضای سبز شهری
• توسط مردم تبریز، نجات جان سگی مصدوم از حادثه تصادف

سپید و سیاه ، سی ام فروردین ۱۳۹۵ from Ofogh Iran on Vimeo.

Comments are closed.