ابعادی کمتر دیده شده از موضوعاتی که در زندگی اجتماعی ما در سال‌های گذشته رایج بوده و به خروج اجباری جوانان و نام آوران انجامیده است، موضوع برنامه این هفته زیر تیغ سانسور می باشد

زیر تیغ سانسور ، فشار اجتماعی بر جوانان در ایران و ابعاد بین المللی from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.