میهمان برنامه: دکتر مهدی صرام ، کارشناس مهندسی هسته ای
دسترسی كشورهای درحال توسعه به انواع منابع جدید انرژی، برای توسعه اقتصادی آنها اهمیت اساسی دارد و پژوهش های جدید نشان داده كه بین سطح توسعه یك كشور و میزان مصرف انرژی آن، رابطه مستقیمی برقرار است
ایران با شدت مصرف انرژی نزدیک به ۷/۱ از بزرگترین کشورهای مصرف کننده انرژی در جهان است ‌ ‌
متأسفانه بخش انرژی، علیرغم نقش راهبردی و اثرگذار خود بر مجموعه تحولات اقتصاد ایران، طی دهه‌های اخیر نتوانسته است به جایگاهی متناسب در اقتصاد و حوزه سیاست‌گذاری نزد متولیان و سیاست‌گذاران اقتصاد ملی دست یابد

برنامه هفتگی شورای ملی ایران: انرژی پاک from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.