آوای مردم با سوزی یاشار – اپوزیسیون کیست ؟در کجا حضور دارد ؟ خواسته هایش چیست ؟
کارشناسان برنامه
دکتر احمد تاج الدینی حقوقدان وتحلیلگر مسائل سیاسی
دکتر کیان زاد کنشگر سیاسی

آوای مردم با سوزی یاشار – اپوزیسیون کیست ؟در کجا حضور دارد ؟ خواسته هایش چیست ؟ from Ofogh Iran on Vimeo.

Comments are closed.