برنامه پنجاه و دوم سپید و سیاه، آخرین برنامه از سری جدید این مجموعه در سال ۱۳۹۴ می باشد. در این برنامه تماشگر گزارش ویدیویی هستیم از وضعیت معیشت و البته عدم تامین شغلی کارگران فصلی در پایتخت جمهوری اسلامی ایران، تهران و همینطور منتخبی از گزارش ها و مطالبی که در ۶ ماه گذشته در برنامه سپید و سیاه ارائه و پخش شده است.

سپید و سیاه ، بیست و هفتم اسفند ماه ۱۳۹۴ from Ofogh Iran on Vimeo.

Comments are closed.