• جایزه نقدی ترور سلمان رشدی باز هم افزایش یافت
• تشویق کودکان به داشتن نگاهی متفاوت به حیوانات
• شهرام ناظری: موسیقی در ایران از همسایگان خود عقب مانده است
• رییس کمیته امداد: فقر رو به افزایش است
• دانشجوی معترض در بند حصر
• سی در صد مدارس کردستان میبایست تخریب شود
• اثرگذاری متفاوت مارلون براندو در مقایسه با هنرمندان داخلی
• نود و یک روز زندان و هفتاد و چهار ضربه شلاق برای پدر ‫‏سعید_زینالی‬

سپید و سیاه ، دوشنبه سوم اسفند ماه ۱۳۹۴ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.