آوای مردم: پیش شرطهای انتخابات آزاد
میهمانان برنامه :
مهندس حشمت الله طبرزدی – سخنگوی جنبش همبستگی
حسن اعتمادی عضو هیئت دبیران جنبش سکولار دموکراسی ایران

آوای مردم: پیش شرط های انتخابات آزاد from Ofogh Iran on Vimeo.

Comments are closed.