نیمه پنهان-مافیای آب و سایه آن بر محیط زیست ایران
مهمان: سام خسروی فرد – کارشناس محیط زیست

توضیح : انتشار بخشی از سخنرانی یک استاد دانشگاه در یک همایش علمی و افشاگری های او درباره مافیای آب با استقبال گسترده مردم قرار گرفته . حرف‌های دکتر پاپلی یزدی در دانشگاه فردوسی مشهد شاهدی زنده بر ادعای کوشندگان محیط زیست ایران است که حکومت را متهم به نادیده گرفتن بحران محیط زیست در ایران می‌کنند.
سام خسروی فرد مهمان مهدی آقازمانی است تا این موضوع را بهتر و بیشتر بشکافند.

نیمه پنهان-مافیای آب و سایه آن بر محیط زیست ایران from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.