سپید و سیاه – دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۴
• خط فقر در ایران مرز سه میلیون و دویست هزار تومانی را رد کرد
• قوانین تبعیض آمیز اعدام و ازدواج، علیه کودکان را متوقف کنید
• در نبود مدیریت موثر مردم به یاری مادر و فرزندی شتافتند
• شبنم مقدمی هنرپیشه سینما از سانسور در صدا و سیما می گوید
• باز هم دانشجویی دیگر محروم از تحصیل
• پاکسازی معابر شهری خطربراندازی دارد
• مدارس عشایری برق و حتی آب ندارند
• دو خواهر افغان از تبعیض در ایران می گویند
• وضعیت اسفبار خانواده یک زندانی

سپید و سیاه – دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.