مهمانان: ندا امین ، نویسنده – ترکیه و محمدرضا حاج رستم بگلو ، شاعر – ترکیه
همه می گویند چه خوب که یک رهبر سیاسی به شعر و ادبیات علاقه داشته باشد. اما وقتی آن رهبر با منشی دیکتاتور مابانه در راس هرم یک حکومت استبدادی قرار میگیرد علاقه او به ادبیات بلای جان ادبیان و شاعرانی است که مثل او فکر نمی کنند. این « نیمه پنهان » علاقه علی خامنه ای به شعر و ادبیات کمتر در رسانه ها دیده شده است.

نیمه پنهان: تاثیر مخرب علاقه خامنه ای به ادبیات بر زندگی ادیبان و شاعران from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.