آوای مردم با سوزی یاشار- دوم بهمن ماه ۱۳۹۴
کارشناس برنامه : حسن اعتمادی عضو هیئت دبیران جنبش سکولار دموکراسی ایران

آوای مردم با سوزی یاشار- دوم بهمن ماه ۱۳۹۴ from Ofogh Iran on Vimeo.

Comments are closed.