کارشناس برنامه: دكتر پيمان رئوفی روانشناس بالینی و رئیس هيات مديره بنياد كودك

آزار خيابانی شامل آزار کلامی و آزار فيزيکی است که ممکن است عليه هردو جنس زن و مرد اعمال شود٬ اما ميزان و شدت آن عليه زنان بسيار بيشتر از مردان است٬ به ويژه در جوامع مردسالارتر و کمتر توسعه يافته.

خورشید – آزار خیابانی – قسمت اول : آزار کلامی يا متلک from Ofogh Iran on Vimeo.

Comments are closed.