• اشغال سفارت خطشکنی نیست
• بجای جنگ برنج بپزیم
• نایب رییس کمسیون امنیت ملی مجلس ایران: در عربستان کودتا، و این کشور تجزیه خواهد شد. #
• استعفای شهاب حسینی در اعتراض به سانسور
• مراسم یادبود محمدعلی اینانلو، همکاران و طرفداران محیط زیست او را همراهی کردند
• ممنوعیت آموزش موسیقی در کانون های فرهنگی دانشگاهها
• فریاد شادی مردم کوشکنار پس از رهایی شغال
• حمله نیروی انتظامی با ده لودر و پنجاه خودرو و تخریب خانه های یک روستا
• ایران اعتراضات مالباختگان پدیده شاندیز از مشهد به جلوی وزرات کشور کشیده شد

سپید و سیاه – هفدهم دی ۱۳۹۴ from Ofogh Iran on Vimeo.

Comments are closed.