• پلیسی که مالباختگان را به چوب و باطوم می سپارد
• تداوم رشد حس نوعدوستی در جامعه، اینبار کلبه ها و یخچالهای مهربانی
• تفاوت ارزش انسان در دنیای آزاد و جمهوری اسلامی
• لبوهایی به سرخی خون بر سنگفرش خیابان
• آتنا دائمی بیمار در حصار زندان
• قوطی های پلاستیکی بصدا در آمدند، خلاقیت هنری مسعود نیکدل
• ماسک ضد آلودگی شیمیایی بر روی صورت در خیابانهای تهران

سپید و سیاه- دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۴ from Ofogh Iran on Vimeo.

Comments are closed.