آوای مردم با سوزی یاشار- شرکت اعضای جبهه ملی ایران در انتخابات مجلس
کارشناسان:
داریوش مجلسی – کنشگر سیاسی
حسن اعتمادی عضو هیئت دبیران جنبش سکولار دموکراسی ایران

آوای مردم با سوزی یاشار- شرکت اعضای جبهه ملی ایران در انتخابات مجلس from Ofogh Iran on Vimeo.

Comments are closed.