• راهبر شاگردان، خود پایی برای رفتن ندارد
• درمانگاه تخصصی، پارکینگ پراید
• وزارت فرهنگ و ارشاد و آوازه بی فرهنگی
• محرومیت و مهاجرت، زمستان سرد و کوره هایی سردتر
• پنجم دی ماه در سالروز درگذشت زرتشت
• سینماگران،محروم از فعالیت
• «خانه دختر» محروم از نمایش
• سرمای سوزان، جان معلم را گرفت

سپید و سیاه، دهم دی ۱۳۹۴ from Ofogh Iran on Vimeo.

Comments are closed.