موضوع : گروههای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در چه موقعیتی قرار دارند
کارشناس برنامه : حسن اعتمادی عضو هیئت دبیران جنبش سکولار دموکراسی ایران

آوای مردم با سوزی یاشار- ۲۴ مهرماه ۱۳۹۴ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.