میهمانان برنامه : حمید تقی پور و جمشید غلامی
توضیح :
نوکیشان مسیحی در ایران با مشکلات اجتماعی و امنیتی بسیاری روبرو هستند ، البته این مشکلات با خروج از ایران نه تنها بر طرف نمی شود بلکه در برخی موارد به آنها فشار های دیگر از جمله تبعات مهاجرت ، پناهجویی ، عدم امنیت در کشور دوم و ده ها مساله دیگر نیز اضافه می گردد .
برای دانستن بیشتر از این معضلات ، مهدی آقا زمانی میزبان دو نوکیش مسیحی است که به اجبار به مالزی سفر مهاجرت کرده اند و در انتظار تکمیل روند پناهندگی خود هستند .

نیمه پنهان-وضعیت پناهجویان نوکیش مسیحی در مالزی from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.