آیا وعده های روحانی در مورد ازادی های اجتماعی سیاسی بر آورده شد؟
—–
میهمان: حسن اعتمادی عضو هیئت دبیران جنبش سکولار دموکراسی ایران

آوای مردم با سوزی یاشار:وعده های روحانی در مورد ازادی های اجتماعی from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.