نیمه پنهان دلایل آغاز جنگ ایران و عراق/ ۳۰ شهریور ۱۳۹۴
———-
مهمان: دکتر مصطفی دانش

نیمه پنهان دلایل آغاز جنگ ایران و عراق/ ۳۰ شهریور ۱۳۹۴ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.